Tildeling av midler fra Forskningsrådets RENERGI program

Elkem Solar har i et samarbeid med Teknova og UiA blitt tildelt 2.9 mill NOK i støtte fra Forskningsrådets RENERGI program for prosjektet 'Field- and accelerated lab testing qualifying PV modules made of solar grade silicon from a low cost energy efficient metallurgical route'. Prosjektet har en totalramme på 8.7 mill NOK for perioden 2010-2013.

Prosjektet har som målsetning å fremskaffe pålitelige vitenskapelige data for ytelse og nedbrytning av solcellemoduler som utsettes for ytre miljøpåvirkninger, både gjennom laboratorieforsøk og tester ute i feltet under ulike klimatiske forhold. I forsøkene vil man sammenlikne solcellemoduler laget av silisium fra Elkem Solars banebrytende og energieffektive metallurgiske prosess, med referansemoduler laget av polysilisium fra eksisterende kommersielle prosesser.

Prosjektet vil være en naturlig videreføring og gi et viktig bidrag til det pågående Forskningsrådsprosjektet 'End Use of Photovoltaic Technology in Norway', som også er et samarbeid mellom Elkem Solar, UiA og Teknova. Tilsagnet av et nytt prosjekt innen solcelleteknologi vil sørge for kontinuitet i den videre oppbygging av kompetansemiljøet knyttet til forskning og utvikling av solcelleteknologi i Agder regionen.

Published:

Last updated: