Vekst i industriens verdiskaping

Industri- og bergverksbedriftenes verdiskaping økte med én milliard i andre kvartal viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Ved utgangen av andre kvartal stod industrien for en verdiskaping på vel 203 milliarder kroner på årsbasis.

Les mer på Norsk Industris nettsider

Published:

Last updated: