Åpning av Elkem Solar Herøya – statsministeren klippet snora

Klippe snor 2 helge erna geir 130916

Tirsdag 13. september ble den offisielle åpningen av Elkem Solars nye fabrikk på Herøya markert. Erna Solberg klippet snoren sammen med administrerende direktør Helge Aasen og verkssjef Geir Ausland.

Etter å ha annonsert at Elkem Solar ønsket å starte ingot-produksjon (solcelleblokker) på Herøya høsten 2015, var dagen endelig her for offisiell åpning. Denne produksjonen er nå en del av verdens mest miljøvennlige verdikjede for solcellepaneler – fra Elkem Solar i Kristiansand, via Herøya til REC Solar i Singapore.

Konferansier og artist Didrik Solli Tangen ønsket over 200 gjester velkommen. Kolleger fra Elkem Solar i Kristiansand, gjester fra Telemark og nasjonale aktører som Enova, Innovasjon Norge og Siva deltok på åpningen.

Statsminister Erna Solberg tok seg god tid på fabrikken, og spiste først lunsj med 10 av de nyansatte på Herøya. Statsministeren var interessert i både hvordan Elkem Solar har jobbet de siste årene og hva som nå skal skje på Herøya. Det ble også snakket om solindustriens raske utvikling, og hvordan Elkem Solar har tilpasset seg dette.

Det offisielle programmet startet med en hilsningstale fra statsministeren. Statsminister Erna Solberg omtalte åpningen av fabrikken som et lyspunkt i en tid hvor med flere bedrifter i området som har blitt nødt til å nedbemanne og påpeker hvor viktig det er å feire disse lyspunktene. Elkem Solar er et godt eksempel på hvordan Norge kan ta i bruk vår fornybare kraft, både elektrisitet og mennesker. Les hele talen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/elkemsolar/id2511050/

Etter Solbergs tale fikk leder for Elkemgruppen, Helge Aasen, ordet og omtalte åpningen som en drøm som endelig har gått i oppfyllelse, og at solenergi er en av nøklene for å løse klimaproblemer. Aasen pekte på en rask utvikling innen solindustrien, hvor stadig nye løsninger fremstilles. Elkems ansattes kompetanse vil være nøkkelen for å lykkes. Aasen brukte anledningen til å takke Enova, Siva og Innovasjon Norge som har vært avgjørende i arbeidet frem mot åpningen av fabrikken.


Helge Aasen snakket om nøkkelfaktorene for Elkem: silisium, kompetanse og rammebetingelser i sin tale.

Steve O’Neill (CEO REC Solar) refererte også i sin tale til fabrikkåpningen som en drøm som nå har gått i oppfyllelse, og var stolt over å kunne være der til stede. Hvert år vil denne fabrikken være med og produsere solcellepaneler til 100 000 husstander verden over, sa O’Neill. Det ble også gitt hilsningstaler fra ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss, administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, Anniken F. Damm-Larsen fra Innovasjon Norge Telemark og Espen Susegg i Siva.

Verkssjef Geir Ausland fikk til slutt muligheten til å takke kollegaer som har stått på i mange år. Elkem Solar har halvert energibruk og kostnader hele to ganger de siste årene, noe som har gjort oppstart av Elkem Solar Herøya mulig. Nøkkelen til suksessen har vært den unike sammensettingen av ansatte og at de er best når utfordringen er størst.

Da Erna Solberg hadde klippet snoren med Geir Ausland og Helge Aasen, fikk alle som var til stede være med på omvisning i fabrikken, et høydepunkt for flere. På omvisningen ble det gitt bakgrunnsinformasjon om solcelleindustrien, utviklingssteg for Elkem Solar og hva som gjør produksjonen på Herøya spesiell. Fabrikken har blitt oppgradert siden overtakelsen av de gamle REC-lokalene, og er i dag den ingot-fabrikken med høyst automasjonsgrad. Elkem Solar har verdens laveste CO2 fotavtrykk for solcelleproduksjon og skal fortsette å være best i klassen, nå med avdeling på Herøya.


Omvisning av Geir Ausland og Helge Aasen inne i fabrikken.


På omvisningen var det delt opp i stasjoner hvor Elkems ansatte fortalte om ledd i prosessen.


Erna Solberg fikk muligheten til å ta blokkene som produseres på Herøya i nærmere øyesyn.


Ansatte i Elkem Solar som spiste lunsj med Erna Solberg.

 

Published:

Last updated: