Støtte til svovelrensing til Elkem Carbon

Elkemfiskaa flyfoto

Kristiansand, 15 september 2015: Det ble i dag kjent at Miljøfondet går inn for å støtte Elkem Carbons prosjekt om svovelrensing på Fiskaa i Kristiansand. Elkem Carbon har fått tilsagn på søknaden til Miljøfondet for å rense de tre ovnene med størst utslipp og investeringskostnaden ligger på rundt 110 millioner kroner.

- De tre ovnene som skal renses står for halvparten av Elkem Carbons svovel- og støvutslipp, så dette vil ha stor betydning for oss. Vi er veldig takknemlig for samarbeidet med Miljøfondet og glade for dagens nyhet, sier verkssjef Odd Olsen.

-Arbeidet vårt med svovelrensing er et viktig ledd i å gjøre verket vårt stadig grønnere. Vi skal nå i gang med hovedstudien, og dersom vi lykkes med den går vi videre. Dersom vi lykkes med den, legger vi opp til energigjenvinning også. 

 

Prosessindustriens miljøfond er en stiftelse som har som formål å redusere svovelutslipp fra norsk industri. Bedriftene betaler selv inn til fondet gjennom en avgift på svovelutslipp. Miljøfondet har eksistert siden 2001, og Elkem har betalt inn til fondet siden starten. Fondet skal bidra med 78,5 millioner kroner når Elkem går i gang med installeringen av renseanlegg som skal fjerne svovelgassen og støvpartikler.

 

-For Miljøfondet betyr prosjektet ved Elkem Carbon at målet for SO2-utslipp fra prosessindustrien overholdes. Prosjektet er det største i Miljøfondets historie og vi gleder oss til å følge prosjektet fremover, sier daglig leder i Prosessindustriens miljøfond, Marit Holtermann Foss.

-Vi har et sterkt forskningsmiljø her på Fiskaa som jobber med å videreutvikle Elkem Carbons produkter og prosesser. Ikke minst ser vi gode resultater av dette i dag, avslutter Olsen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Odd Olsen, verkssjef, Elkem Carbon Fiskaa, tel: 918 65 893

Kristin Karlstad, VP Public Affairs, Elkem, tel: 992 26 04

Marit Holtermann Foss, daglig leder, Prosessindustriens miljøfond, tel: 906 09 560

Published:

Last updated: