Elkem investerer i nærmiljøet

Elkem rana tatt av mo industripark5
Oslo, 27.09.2017: Elkem skal investere 150 millioner i miljøtiltak og tekniske oppgraderinger ved Elkem Rana.

Bilde: Elkem Rana, Mo Industripark (tatt av Mo Industripark).

Under årets industrikonferanse, Industri2017 i Bodø annonserer administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, at selskapet skal investere 150 millioner i oppgradering av anlegget ved Elkem Rana. Investeringen vil føre til mindre utslipp av støv, og samtidig sikre en høy og stabil produksjon. 

- Elkem er en global aktør, men vi ønsker å satse videre i Norge. I løpet av de siste 10 årene har vi investert 11 milliarder kroner her i landet og vi har besluttet å investere 150 millioner i miljøtiltak og økt effektivitet på Elkem Rana, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem AS. 

Oppgraderingsprosjektet starter i høsten 2017, og det vil løpe delprosjekter helt ut 2018. Denne investeringen skal brukes til å oppdatere det tekniske anlegget og til HMS og miljøoppgraderinger.

- Investeringsbeslutning er tatt på Elkems eget initiativ fordi vi ønsker å ta vår del av ansvaret. Dette vil ha positive effekter både for Elkem og for lokalmiljøet, sier Trond Sæterstad, divisjonsdirektør i Elkem Silicon Materials.

I tillegg investerer Mo Fjernvarme 20millioner i forbedring av avsugskapasitet fra smelteovnene, noe som også vil bidra til bedre oppsamling av støv fra produksjonen og mindre diffuse utslipp.

Kontaktinformasjon:
Trond Sæterstad, SVP Silicon Materials, tel: 917 08 763, epost: trond.saeterstad@elkem.no
Kristin Karlstad, VP Public Affairs, tel: 99 22 66 04, e-post: kristin.karlstad@elkem.no

Bakgrunnsinformasjon:
Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden til silisium, fra kvarts, silisium og nedstrøms silikonprodukter, til spesialprodukter innen støperilegeringer, karbonmaterialer og microsilica.  Elkem har 24 verk verden over, i tillegg salgskontorer i mer enn 40 land. Elkem har omtrent 3800 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com

 

Published:

Last updated: