Elkem planlegger comeback på børs og kjøper fabrikker i Kina

Oslo, 26. februar 2018: Elkem har i dag offentliggjort planer om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Elkems eneaksjonær, Bluestar Elkem International Co. Ltd. S.A. (Bluestar), planlegger å redusere sin eierandel, men vil fortsette som langsiktig majoritetseier. Elkem planlegger samtidig å fullføre to store oppkjøp i Kina for å ytterligere styrke selskapets globale posisjon og vekstmuligheter.
Den planlagte børsnoteringen vil støtte Elkems strategi for videre vekst og utvikling av selskapet, og ventes å legge til rette for en bred og solid eierstruktur. I forbindelse med noteringen vil det bli lansert et offentlig tilbud bestående av nyutstedte aksjer i selskapet og nedsalg av eksisterende aksjer fra Bluestar. Deler av nettoprovenyet som innhentes ved utstedelse av nye aksjer vil bli benyttet til å finansiere oppkjøpet av de to kinesiske selskapene Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co. Ltd. (Xinghuo Silicones) og Bluestar Silicon Material Co. Ltd. (Yongdeng Silicon Materials).

Elkem er blitt et mye større og mer spesialisert selskap. I løpet av de siste årene har vi vokst mye og lønnsomt og har styrket vår posisjon som en av verdens ledende leverandører av avanserte silisiumbaserte materialer. Etterspørselen etter våre produkter fortsetter å øke, og vi er godt rustet for videre lønnsom vekst. En notering av Elkems aksjer på Oslo Børs vil gi oss tilgang til en enda bredere kapitalbase og vil støtte opp om vår vekststrategi, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Med 114 års historie er Elkem i dag en global markedsleder innen spesialisert silisium og silikon. Selskapet er en helintegrert leverandør som dekker hele silisiumverdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter, ferrosilisium-legeringer og karbonmaterialer.

Gjennom satsingen på økt spesialisering og avanserte materialer har Elkem over tid utviklet en bred portefølje av produkter der etterspørselen drives av globale megatrender som det grønne skiftet, digitalisering og urbanisering.

Oppkjøpene av Xinghuo Silicones og Yongdeng Silicon Materials er et resultat av et langvarig og vellykket samarbeid siden 2011, og en integrasjon har lenge ligget i kortene. Integrasjonen vil styrke Elkem og selskapets globale markedsposisjon gjennom hele silisiumverdikjeden, fra oppstrøms kvartsutvinning til silisium, silikon og nedstrøms spesialiserte silikonprodukter.

- Når dette oppkjøpet er fullført, kan vi også sluttføre integrasjonen med to flotte virksomheter med betydelig potensial for videreutvikling. Vi blir noe så sjeldent som en norsk aktør med en ledende markedsposisjon i Kina, og vi får en enda bedre plattform for vekst i Asia generelt og Kina spesielt, fortsetter Helge Aasen.

Elkem og den nye kinesiske virksomheten hadde samlede driftsinntekter på 21,4 milliarder kroner og driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på omtrent 3,2 milliarder kroner i 2017. Selskapet skal fortsatt ha hovedkontor i Oslo og vil ha omtrent 6100 ansatte over hele verden.

Denne norske pressemeldingen er kun et utdrag av den fullstendige engelske pressemeldingen som er publisert via Oslo Børs på www.newsweb.no. Ytterligere informasjon om børsnoteringsprosessen vil bli publisert via Oslo Børs (www.newsweb.no) og på selskapets hjemmesider (www.elkem.no).

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Karlstad, Kommunikasjonsdirektør, mobil: 99 22 66 04

Published:

Last updated: