Elkem Solar mottar støtte fra Enova

Dsc 7227

Kristiansand, 14. desember 2016: Elkem Solar mottar 25,6 millioner kroner fra Enova. Støtten skal bidra i arbeidet Elkem Solar nå legger ned i ombygging og nyinvestering i produksjonsprosessen.

- Investeringene gjør at vi blant annet kan ta i bruk resirkulert materialer i større grad enn tidligere. Utviklingen i denne bransjen går rasende fort, og støtten fra Enova er hjertelig velkomment for at vi skal fortsette å være i førersete, sier Elkem Solars verkssjef Geir Ausland.

Over 100 000 husstander får hvert år solcellepanel og tilgang på ren energi fra Elkem Solar. Solcellesilisium som produseres i Kristiansand sendes videre til Elkem Solar på Herøya, og er verdens mest miljøvennlige verdikjede for solcellepaneler.

Med energieffektivitet i fokus
Bevilgning er gitt Elkem Solar og NorSun.  I alt vil prosjektene årlig spare 10,1 og 38,7 GWh energi hos henholdsvis NorSun og Elkem Solar. Til sammen tilsvarer dette energibruken fra rundt 2400 norske husholdninger.

- Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian Nakstad i pressemelding fra Enova.

Silisium i solcellepanel
Den viktigste komponenten i solcellepaneler er silisium. Elkem Solar startet produksjon av selvutviklet superrent solcellesilisium – Elkem Solar Silicon (ESS®) på Fiskå i Kristiansand i 2009. I perioden hvor mange aktører falt fra, satset Elkem Solar videre og styrket sin posisjon gjennom tilpassing på to måter. To ganger siden 2009 har Elkem Solar halvert kostnadene i produksjonen av solcellesilisium. Samtidig bruker Elkem Solar 25 % av den energien andre prosesser bruker for å produsere solcelleprodukter.

Elkem Solar er et bevis på at man kan drive med sterkt konkurranseutsatt industri i Norge, med høy grad av innovasjon og teknologiutvikling som vil være med på å løse klimaproblemene våre, nå og i fremtiden.

For mer informasjon:
Geir Ausland, verkssjef, Elkem Solar, telefon: 480 02 820.

Published:

Last updated: