Elkems oppkjøp av Fesil Rana Metall er nå gjennomført

Elkem rana

Oslo, 5. desember 2016: Konkurransemyndighetene har godkjent Elkems oppkjøp av Fesil Rana Metall, og transaksjonen er nå gjennomført.

Elkem offentliggjør i dag at oppkjøpet av Fesil Rana Metall, samt en tredjedel av aksjene i NorKvarts AS er godkjent av relevante konkurransemyndigheter og at transaksjonen er gjennomført. Det nye selskapet vil hete Elkem Rana AS.

Elkems ledelse arrangerer i dag møter med ledelse og ansatte i nye Elkem Rana AS for å fortelle om Elkem og planene videre.

Oppkjøpet i Rana er en naturlig del av Elkems vekststrategi og vi ønsker å bidra til industriell utvikling og optimalisering av verket som en del av Elkems verdikjede. Det er moro å være tilbake i Mo i Rana igjen, sier Administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen.

Vi er glade for å overta en organisasjon med mye kompetanse og et verk med solid grunnlag for effektiv drift. I tiden fremover vil vi legge en plan for veien videre og hvordan vi best skal samordne nye Elkem Rana med resten av Elkem-organisasjonen, sier Divisjonsdirektør i Elkem, Trond Sæterstad.

For mer informasjon og intervjuer, vennligst kontakt:

Kristin Karlstad, kommunikasjonsdirektør, Elkem, tel: 99 22 66 04.

 

Om Elkem:

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts, silisium og nedstrøms silikonprodukter, til spesialprodukter innen støperilegeringer, karbonmaterialer og microsilica.  Etter overtagelsen av Fesil Rana Metall vil Elkem ha 23 verk og fabrikker verden over, i tillegg salgskontorer i mer enn 50 land. Elkem har omtrent 3700 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com

Om Fesil Rana Metall og Nor-Kvarts AS

Fesil Rana Metall produserer standard og spesialisert ferrosilisium og microsilica, basert i Mo i Rana, Norge. Firmaet har omtrent 100 ansatte og omsatte for 910 millioner NOK i 2015. Nor-Kvarts AS er en joint venture mellom Elkem og Fesil, som driver fem kvartsgruver i Spania. Det nye navnet på Fesil Rana Metall vil bli Elkem Rana AS.

Published:

Last updated: