Endringer ved Elkem Mosjøen

Elkem har i dag informert sine ansatte ved regnskapssenteret i Mosjøen om at aktivitetene ved senteret skal samlokaliseres med hovedkontoret i Oslo. Dette vil medføre en gradvis avvikling av aktiviteten i Mosjøen.

Beslutningen er fattet etter en grundig analyse av flere muligheter og er et ledd i effektiviseringen av regnskapsfunksjonen i selskapet.

 

Ved spørsmål, kontakt Kristin Karlstad på telefon 99226604.

Published:

Last updated: