Godt år for Elkem AS

Elkem tour iceland 18

Oslo, 1. juni 2016: Årsregnskapet for 2015 er klart, og viser at 2015 ble et av de beste årene for Elkem AS noensinne.

Årsrapporten for 2015 er nå tilgjengelig. Årsregnskapet for 2015 viser både økte driftsinntekter og forbedret lønnsomhet.

-       Det er flere eksterne faktorer som bidrar til de gode tallene for Elkem, som gunstige markedsforhold, valutaendringer og lave elektrisitetspriser i Norge. Men den viktigste grunnen til av vi leverer så bra i 2015 er den systematiske innsatsen og det harde arbeidet alle Elkemansatte gjør hver dag på alle kontinenter og i alle deler av organisasjonen, sier administrerende direktør Helge Aasen.  

-       Vi kan se tilbake på et veldig godt år for Elkem. De totale driftsinntektene gikk opp fra 12,7 milliarder NOK i 2014 til 14,6 MNOK i 2015.  EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) var 2,207 MNOK (som utgjør ca. 15 % av driftsinntekter) mens netto resultat var 953 MNOK.  Det er resultatmessig fremgang i alle 4 forretningsområder, sier finansdirektør Morten Viga.

Elkem AS overtok i juni 2015 silikonprodusenten Bluestar Silicones International, som transformerte selskapet til et fullintegrert selskap, med produksjon langs hele verdikjeden fra kvarts til avanserte silikonprodukter. Elkem har nå fire divisjoner som alle opererer globalt og er ledende aktører i sine respektive markeder. Elkems ambisjon er å ytterligere styrke våre markedsposisjoner, med et spesielt fokus på spesialprodukter.

Se flere tall og informasjon i vår årsrapport som er tilgjengelig for nedlasting her.

Nøkkeltall, Elkem AS:

Driftsinntekter: 14,5 milliarder kroner (2014: 12,7 milliarder kroner)

Netto resultat: 953 millioner kroner (2014: minus 22 millioner kroner)

Published:

Last updated: