Ny omfattende investeringsbeslutning for Elkem Salten

Salten plant1

Elkem AS besluttet i forrige uke å investere 145 millioner kr i en omfattende teknologioppgradering på ovn 3 ved Salten verk.

Oppgraderingen innebærer en utrulling av samme NOx-reduserende teknologi som den som ble innført på Ovn 2 i 2014 og kuttet NOx-utslippene fra ovnen med hele 40%. I tillegg vil oppgraderingen bedre effektiviteten og redusere vedlikeholdsbehovet på ovnen betraktelig.

- Vi er veldig glade for at Elkem satser videre her i Salten, det viser at de har stor tillit til organisasjonen. Prosjektet innebærer en viktig teknologisk oppgradering av anlegget vårt som vil kutte utslippene av NOx per tonn silisium produsert, sier verksdirektør Olav Holta.

Investeringen til Salten ovn 3 er en del av en strategisk plan for å redusere NOx-utslippene ved verket. Oppgraderingen av ovn 2 sto ferdig i 2013. Verifisering av teknologien viste en reduksjon av NOx-utslippene på over 40 %. Prosjektet ble støttet av NOx-fondet med et betydelig tilskudd.

NOx-fondet har nå gitt tilsagn om støtte til ombyggingen av ovn 3. Størrelsen på støtten vil avhenge av oppnådd NOx-reduksjon. Konseptstudie og planlegging av prosjektet på ovn 3 har pågått siden januar 2014. I disse dager signeres de viktigste kontraktene.

-NOx-utslippene våre er fremdeles betydelige, derfor vil vi rulle ut den nye teknologien på det to andre ovnene i tur og orden. Selve montasjen av det nye anlegget vil finne sted i siste halvdel av 2015, så her blir det mye aktivitet fremover, sier en fornøyd Olav Holta.

For mer informasjon, kontakt verksdirektør Olav Holta, telefon: 481 42 598.

FAKTA OM NOx

• Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som fører til sur nedbør, økt konsentrasjon av bakkenært ozon og bidrar til dårlig lokal luftkvalitet. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon, i tillegg til helse skader for mennesker.

• Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp i Norge. 15 samarbeidende næringsorganisasjoner er stiftere av fondet. Innbetaling til fondet erstatter den statlige
NOx-avgiften.

• Norge er gjennom Göteborg-protokollen forpliktet til å redusere NOx-utslipp til 156.000 tonn i året. I 2010 var Norges samlede utslipp på 186.000 tonn.

• Transportsektoren står for 58 % av Norges samlede utslipp, mens industrien står for 11 % av det samlede utslippet. Elkem står for vel tre prosent av Norges samlede utslipp.

 

Published:

Last updated: