Japanske skoleelever lærer om fornybar energi

I fjor donerte Elkem et 15 kW solcelleanlegg til Ishinomaki Commercial High School i Tohoku, et av områdene som ble hardest rammet under jordskjelvet og tsunamien i Japan tidligere i år. Et av målene bak å bygge solcellesystemet, var å vekke interesse og fascinasjon for fornybar energi blant dagens og fremtidige studenter ved skolen.

Elkem ønsker å bruke solcellesystemet som et utdanningsverktøy og illustrere den viktige rollen fornybar energi vil ha i fremtidens energimiks. Elkem har sammen med skolen og selskapets japanske partnere satt opp et arbeids- og studieprogram for Ishionomakis studenter, bestående av både workshops og foredrag om temaer som energi, miljø, silisium, solceller og montering av solcellepanel.

Den første av mange forelesninger ble holdt forrige måned på Ishinomaki av Elkem-trainee Ingeborg Odland og Business Manager Hironori Yoshizawa i Elkem Japan. Odland og Yoshizawa tok for seg temaer som energi, miljø og silisium, med særlig fokus på solenergi. En representant fra Elkems partner Kyocera holdt også nylig et foredrag om solceller, energi og montering av solcellepaneler.

Bedre resultater med ESS™

Det donerte solcellesystemet har siden oppstarten i slutten av 2011 generert 6 300 kWh, tilsvarende en reduksjon i CO2-utslipp på 2 700 kg. Systemet består av tre 5kW delsystemer som er laget av henholdsvis 100 % ESS™, 60 % ESS™ og 100 % polysilisium. Delsystemene blir regelmessig målt for ytelse, og så langt har de ESS™-baserte systemene gitt bedre resultater enn det basert på polysilisium.

Published:

Last updated: