NOx-fondet utbetaler 107 millioner kroner til Elkem

Salten plant1
Oslo, 16. juni 2016: Næringslivets NOx-fond gir 107 millioner i støtte til Elkem Salten Verk for å redusere årlig NOx-utslipp med 490 tonn.

– Dette er den største utslippsreduksjonen innen industri og bergverk vi har gitt støtte til siden fondet ble etablert i 2008 da Miljøavtalen om NOx ble inngått med myndighetene, sier daglig leder Tommy Johnsen. 

Viktig drahjelp fra NOx-fondet

Elkem Salten Verk er et av verdens største og mest moderne silisiumverk som har installert nye ovnshetter i smelteverket for å redusere utslipp. Totalkostnadene er 150 millioner kroner hvor NOx-fondet har gitt 80 % av merkostnadene.

– Det hadde vært vanskelig for oss å finansiere hele beløpet uten støtte fra NOx-fondet, sier teknologidirektør Håkon Delbeck i Elkem Silicon Materials. -Vi har tidligere fått 70 millioner kroner til tilsvarende tiltak og har i tillegg planer om å redusere NOx-utslippet ytterligere, sier Delbeck.

 

Tiltak som hjelper miljøet

Prosjektet ved Elkem Salten Verk er et av mange tiltak NOx-fondet har støttet som reduserer målbare utslipp av nitrogenoksider og CO2.

– Siden 2008 har 800 konkrete tiltak redusert 32 000 tonn NOx og 600 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig, sier Johnsen.Kontakt:
Håkon Delbeck, teknologidirektør, Elkem Silicon Materials, tel: +47 95270730,

Tommy Johnsen, Daglig leder, Næringslivets NOx-fond, tommy.johnsen@nox-fondet.no


Om Elkem Salten:

Elkem Salten ligger i Straumen i Sørfold kommune, 100 km nord for Polarsirkelen. I årenes løp har driften blitt oppgradert med renere silisium som resultat, og Elkem Salten, som i dag er et av verdens største og mest moderne silisiumverk, eksporterer silisium og microsilica til hele verden.

Om NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond ble stiftet i 2008 av 15 næringsorganisasjoner. Hovedmålet er å redusere NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene.

https://www.nho.no/nox

Adresse: Postboks 5250 Majorstuen, NO-0303 Oslo, Norway

Telefon kontor: 23 08 82 86

Telefon mobil: 99 27 80 07

Published:

Last updated: