Oppstart av ombygging av ovn 3 på Elkem Salten

I dag starter arbeidet med ombygging av ovn 3 på Elkem Salten. De neste to månedene skal 100 personer legge ned 50000 arbeidstimer for å oppgradere ovnen med ny NOx-besparende teknologi og effektiviserende løsninger. Stortingspolitikerne Nikolai Astrup og Odd Henriksen kom på besøk for å overvære starten på arbeidet. 

I 2013 oppgraderte Elkem ovn 2 på Elkem Salten for å implementere helt ny teknologi som reduserer NOx-utslipp betydelig. Ombyggingen førte til en reduksjon av utslipp på 40 prosent, tilsvarende utslippet til 150000 dieselbiler.

Den nye ovnsteknologien var et resultat av lang tids forskning og teknologiutvikling i Elkem, i samarbeid med NTNU og SINTEF. Oppgraderingen av ovn 2 ble gjort mulig på grunn av økonomisk støtte fra Næringslivets NOx-fond.

I mars 2015 besluttet Elkem å investere 145 millioner kroner for å implementere samme teknologi på ovn 3 på Salten. NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte, som vil bli utbetalt basert på oppnådde NOx-reduksjoner. I tillegg vil oppgraderingen bedre effektiviteten og redusere vedlikeholdsbehovet på ovnen betraktelig.

Klokken 00.00 natt til 1 september stanset driften ved ovn 3 på Salten og arbeidet med ombyggingen kunne gå i gang. Verksdirektør Olav Holta fikk besøk av Stortingsrepresentantene Nikolai Astrup og Odd Henriksen på verket og fortalte om den nye teknologien som skal installeres og hvordan arbeidet skal foregå.

-Dette er et stort løft for verket og vi går inn i en spennende periode med ekstra mye å gjøre, smilte Holta.

Og det er bosktavelig talt et stort løft. En 500 tonns mobilkran med 70 meters løftehøyde står klar til å løfte ut det gamle røykoppløp og løfte inn det nye. Tyngste løft vil være på 24 tonn.

Sitater fra Saltenposten 3. september:
- Vi ser at Hydro og andre får skryt for hva de gjør, mens dere i Elkem er for beskjeden, sa Astrup. - Jeg er spesielt interessert i energi og miljø. Det er utrolig spennende det dere gjør her på Elkem Salten med ombygging av ytterligere en ovn hvor NOx-fondet brukes med et fantastisk utgangspunkt i fornybar energi, sa Astrup.

- Skal vi lykkes i fremtiden i den tøffe konkurransen må vi være best på miljø og redusere utslipp, fortsatte han. - Vi snakker grønt og miljøvennlig produksjon som bygger ut med sterke bein å stå på. Industrien er en viktig løsning og i en tid hvor oljeindustrien sliter. Derfor er den kraftkrevende industrien en viktig del av fremtiden, sa de to stortingsrepresentantene.

Published:

Last updated: