Ove Sørdahl (45) er ansatt som verkssjef ved Elkem Salten. Tiltredelse skjer på nyåret.

Sørdahl kommer fra en stilling som Administrerende Direktør ved Indre Salten Energi AS, hvor han har arbeidet de siste 8 årene. Før det har Ove innehatt stillingen som økonomisjef på Elkem Salten.

Vi er glade for å få en med Sørdahls bakgrunn og erfaring som verkssjef på Salten og ser frem til å ønske han velkommen tilbake til Elkem, sier Trond Sæterstad, Konserndirektør for silisiumdivisjonen i Elkem.  

For mer informasjon, kontakt Kristin Karlstad i Elkem, tlf 99 22 66 04

Published:

Last updated: