REC og Elkem slår seg sammen

Oslo, Norge – 13. mai 2015: REC Solar annonserte i dag at Elkem-gruppens oppkjøp av aksjene i selskapet er gjennomført. Ambisjonen er å skape en ledende integrert aktør i et voksende og fragmentert solmarked, og ledelsen i de to selskapene ser nå frem til å starte integrasjonsprosessen.

«Vi ønsker REC velkommen til Elkem-gruppen og ser frem til å utvikle grensesnittet mellom Elkem Solar og REC og skape en ledende integrert internasjonal solaktør. De to selskapene har tette forretningsmessige bånd, god strategisk kobling og vi deler forretningskultur og historie på mange områder» sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Ledelsen i selskapene ønsker å utvikle organisasjonene, og investere i videre vekst som en ledende global aktør i solindustrien. Begge selskaper går inn for å opprettholde og videreutvikle den høye kvaliteten i RECs solcellepaneler, optimalisere verdikjeden og koble sammen styrkene på markedssiden, eksempelvis ved Elkems internasjonale posisjon i bygg- og anleggsbransjen.

Elkem Solar har egenutviklet og industrialisert produksjonen av Elkem Solar Silicon®, en banebrytende produksjonsteknologi som forbruker 75 % mindre energi enn konvensjonell teknologi.

«Jeg er glad for at vi nå skal slå oss sammen med Elkem Solar. Dette vil gi oss en solid plattform for videre utvikling av REC som ledende aktør i solenergimarkedet. Med en forventet kostnad på 2-4 eurocents per kilowattime i 2050 kan solceller bli verdens viktigste energikilde. Gjennom denne transaksjonen styrker vi vår posisjon for å utnytte dette utrolige potensialet», sier Steve O’Neil, RECs nye administrerende direktør.

Ved å øke bruken av ESS® i RECs solcellepaneler vil REC kunne fortsette å redusere CO2-fotavtrykket, samtidig som de kan redusere kostnadene i tråd med den forventede teknologiske utviklingen i den globale solcelleindustrien.

«Vi i Elkem Solar ser frem til å fortsette utviklingen av vårt produkt, slik at vi kan få til en optimal verdikjede sammen med REC. Vi har allerede et etablert og godt forhold til REC og ser frem til arbeidet videre», sier Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør Elkem Solar.

 

 

For mer informasjon, kontakt

Kristin Karlstad                                                              Agnieszka Schulze

Vice President Public Affairs, Elkem                            Public Relations Manager, REC            

Tel: +47 992 26 604                                                       Tel: +49 89 54 04 67 225                      

Email kristin.karlstad@elkem.no                                   Email agnieszka.schulze@recgroup.com                     

 

 

Om REC:

REC er en ledende global leverandør av solenergiløsninger. Med mer enn 15 års erfaring, kan REC levere bærekraftig, høykvalitetsprodukter, tjenester og investeringer for solcelleindustrien. Sammen med partnere, har REC en visjon om å tilby løsninger for et stadig økende energibehov i verden. REC har rundt 1800 ansatte verden over og inntekter på USD 803 millioner i 2014. For mer informasjon om REC: www.recgroup.com

 

Om Elkem:

Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er solcellesilisium, silisium, spesiallegeringer til støperiindustrien, karbon og microsilica. Elkem har verk og salgskontorer på over 40 forskjellige steder i verden. Elkem har rundt 2100 ansatte med hovedkontor i Oslo, Norge. Helge Aasen har vært administrerende direktør siden 2009. Driftsinntektene til Elkem for 2014 var på 8.3 milliarder norske kroner. For mer informasjon om Elkem: www.elkem.com

Pressemelding i PDF.

Published:

Last updated: