Regjeringen legger til rette for videre satsing ved Elkem Bremanger

Bremanger plant
Svelgen, Bremanger, 3. desember 2015: Regjeringen har i dag behandlet forslag til endring av energiloven, som gjør at mesteparten av dagens sentralnett vil bli definert som transmisjonsnett. Dette vil innebære at sentralnettslinjen forbi Elkem Bremanger vil bli definert som transmisjonsnett.

Dette har vært en svært viktig sak for Elkem Bremanger og løsningen er en grunnpilar for videre satsing ved smelteverket. Endringen i Energiloven legges nå fram for Stortinget for endelig vedtak.

Elkem Bremanger har i flere år levert god lønnsomhet i global konkurranse og leverer spesialprodukter til blant annet bilindustri, solceller og elektronikk. Denne løsningen sikrer stabile rammebetingelser i årene fremover.

-       Vi er glade for at regjeringen foreslår en løsning som ivaretar langsiktige rammebetingelser og gjør det mulig å satse videre ved Elkem Bremanger. Løsningen som regjeringen nå går til Stortinget med har vi ventet på lenge, og vi forventer at et bredt stortingsflertall vil stille seg bak forslaget, sier Helge Aasen, Administrerende direktør i Elkem.

-       Dette er en gledens dag for oss her i Bremanger. Denne saken har skapt mye usikkerhet de siste par årene. Denne løsningen vil gi en bedre forutsigbarhet for nettkostnadene våre og dermed tilrettelegge for videre drift. Nå kan vi senke skuldrene og satse videre, sier Arne Werge-Olsen, Verksdirektør ved Elkem Bremanger.

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Karlstad, pressekontakt, Elkem, tlf. 992 26 604, e-post: kristin.karlstad@elkem.no

Published:

Last updated: