Se video om Elkem Bremanger - En av verdens mest miljøvennlige produsenter av silisium

;

Silisium fra Elkem Bremanger er viktig i både solcelleproduksjon og i forskningen på å utvikle bedre batterier til el-biler. NHO har laget film fra Elkem Bremanger.

Alle som eier en iPhone har produkt fra Elkem Bremanger som de bruker hver dag. Silisium omgir oss nesten overalt.

-          Cirka tre gram av vårt spesialprodukt silgrain finnes i hver iPhone, sier verkssjef på Elkem Bremanger, Arne Werge-Olsen.

Elkems silisiumverk i Bremanger ligger i Svelgen i Sogn og Fjordane, og er verdens eneste produsent av spesialproduktet Silgrain®, som brukes blant annet til å gjøre aluminium sterkere og mer smidig. Silgrain ® er et spesialprodukt av silisium.

-          Produksjonsprosessen på Elkem Bremanger starter med råmaterialet kvarts som går inn i ovnen. Produktet som kommer ut, etter knusing, er silisium, 92 %. Det blir brukt til å produsere Silgrain som er produktet vil selger til produksjon av polysilisium, forteller prosessingeniør Hilde Myklebust.  

Mesteparten av silisiumet går til solcelleproduksjon
Mer enn 50 % av silisiumet som produseres på Elkem Bremanger eksporteres til Asia. Der blir det brukt til å produsere solceller. Dette tilsvarer tre TW med solcelleenergi, tilsvarende strømforbruket for ca 160 000 norske husstander i året. 

Vil erstatte fossilt karbon med biokarbon.
Som produsent av silisium er Elkem Bremanger blant verdens mest miljøvennlige produsenter. 

-          All energien som inngår i produksjonen her er fornybar vannkraft, sier Werge-Olsen.

I tillegg ønsker Elkem å bruke mer biokarbon som kjemisk reduksjonsmateriale i produksjonsprosessen. Elkem forsker målrettet for å bruke mer trekull, og gå mer og mer vekk fra fossilt karbon i våre prosesser. Det vil kutte Elkems CO2-utslipp dramatisk.

Forsker på bedre batteri til el-biler
I disse dager forsker Elkem også på produkter som kan gjøre batterier til El-biler holder lengre enn de er i dag. 

-          Vi jobber med silisium til batteri. Vi er i kontakt med bilprodusenter, universitet og batteriprodusenter, og leverer silisiumkvaliteter som de ser på for å utvikle mot anodemateriale til batteri, sier Jarl Flatøy.

-          Det gir litt ekstra mening til arbeidet å være med på et slikt arbeid og en sånn utvikling, avslutter Flatøy.

Varmer opp idrettsbane, skole og sykehjem med spillvarme
I Elkem er vi opptatt av å ta samfunnsansvar. Derfor brukes varmen som er til overs fra hjørnesteinsbedriften i bygda Svelgen blant annet til å varme opp fotballbanen.

-          I avgassrørene er det mye energi som går ut. En god del av det bruker vi til å produsere varmt vann som går til oppvarming av idrettsbane, kommunehus, idrettshall, skole og sykehjem, sier Werge-Olsen

Denne saken ble først publisert på NHOs hjemmesider. 

Published:

Last updated: