Sterk nasjonal satsing på industrien i nord

Actx

Arctic Cluster Team (ACT) ble i dag innvilget ARENA-status. Elkem Rana, Elkem, Salten og Elkem Thamshavn er noen av kjernebedriftene i ACT, noe som betyr at Elkem får bidra til en bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge.

ACT jobber med å utvikle nye industrielle løsninger i Nord, og består av et partnerskap med 40 deltakere fra Trøndelag til Troms. Opptaket til klyngeprogrammet er en viktig anerkjennelse av rollen ACT har i omstillingen av Norge mot et mer bærekraftig samfunn.

"Bedriftene i ACT utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Vår ambisjon er at et tett samarbeid mellom aktørene i regionen vil styrke konkurransekraften og verdiskapingen i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi har en felles stemme mot myndighetene rundt våre rammebetingelser", sier Trond Sæterstad, direktør i Elkem og leder for styringsgruppen i ACT.

Les hele pressemeldingen fra Arctic Cluster Team her:

16. OKTOBER 2017 - PRESSEMELDING FRA ARCTIC CLUSTER TEAM     

Sterk nasjonal satsing på industrien i nord

Industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) skal være spydspiss i bærekraftig omstilling og verdiskaping i Norge. I dag ble det kunngjort at ACT er en av de utvalgte som innvilges ARENA-status.

Nåløyet er trangt, og opptaket i klyngeprogrammet er en viktig anerkjennelse av rollen ACT har i omstillingen av Norge mot et mer bærekraftig samfunn.

- Nå får klyngen drahjelp i arbeidet med å utvikle nye industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. Dersom Norge skal klare å møte sine forpliktelser i Paris-avtalen, er industrien en viktig del av løsningen, sier prosjektleder Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland.

Bedriftene i ACT utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Vår ambisjon er at et tett samarbeid mellom aktørene i regionen vil styrke konkurransekraften og verdiskapingen i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi har en felles stemme mot myndighetene rundt våre rammebetingelser, sier Trond Sæterstad, direktør i Elkem og leder for styringsgruppen i ACT.

Arctic Cluster Team er et solid partnerskap med 40 deltakere fra Trøndelag til Troms. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, finansiører og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet.

Kjernebedriftene i ACT er Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Elkem Salten, Elkem Thamshavn, Rana Gruber, Norwegian Crystals, Norcem, Finnfjord og Glencore Manganese Norway.

Kathrine Næss, verkssjef i Alcoa Mosjøen er også veldig fornøyd med at ACT nå tas opp i ARENA-programmet.
- ARENA-programmet er et veldig godt virkemiddel, og det er gledelig at Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA nå vil satse på oss i ACT og den grønne omstillingen. Vi har mange spennende prosjektidéer som vi i Alcoa gleder oss til å realisere sammen med de andre partnerne, sier Næss.

ACT har ambisjon om null utslipp, null avfall og økt digitalisering. For å få til mer radikale miljøinnovasjoner og et digitalt skifte må bedriftene både innhente og utvikle ny kunnskap, og samarbeide med andre. Klyngeprosjektet vil bidra til å styrke bedriftenes forutsetninger for lykkes med dette.

Faktaboks:
Klyngen ACT tas opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Det er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Prosjektleder:  Monica Paulsen   Mobil: 47020460  E-post: mp@kph.no
Styringsgruppens leder: Trond Sæterstad Mobil: 91708763 E-post: trond.saeterstad@elkem.no
Styringsgruppens nestleder: Kathrine Næss Mobil: 99514038 E-post: kathrine.naess@alcoa.com
Øvrige medlemmer av styringsgruppen:
Bjørn Ugedal, Glencore Manganese Norway, Frode Berg, Celsa Armeringsstål, Tom Eilertsen, Bilfinger Industrial Services Norway avd. Mosjøen, Marianne Steinmo, Nord universitet.
Det vil bli tatt bilder i forbindelse med kunngjøringen, og klyngeprogrammet vil gå ut med egen pressemelding.
Om Norwegian Innovation Clusters: http://www.innovationclusters.no/

Published:

Last updated: