Storslått åpning av energi- og renseanlegg hos Elkem Carbon

Kristiansand, 25. Oktober 2017: Energi- og renseanlegget hos Elkem Carbon på Fiskaa vil spare energi tilsvarende 800 husstander og kutte utslipp av 620 tonn svoveldioksid.Like etter klokken 13.00 klippet Harald Furre, Ordfører i Kristiansand snoren for å markere åpningen av det nye energi- og renseanlegget på Fiskaa. Det nye anlegget har tatt halvannet år å bygge og har blitt installert på 3 av Elkem Carbons 13 smelteovner. Prosjektet ble gjennomført både i henhold til tid og budsjett, og har kostet 141 millioner å ferdigstille. Elkem har fått støtte både fra Miljøfondet og Enova for å gjennomføre prosjektet.

Anlegget hoveddeler består av røykrør, brennkammer, varmeveksler, røykkanaler, sjøvannsscrubber og pumpestasjon for sjøvann. Anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel fra Elkem Carbon og spare luften for 620 tonn svoveldioksid.

Anlegget vil også spare energi tilsvarende 800 eneboliger ved at varmen fra de tre ovnene sendes gjennom en varmeveksler og benyttes til å erstatte elektrisitet til oppvarming av lokaler, utstyr og råvarer.

- Det er helt fantastisk at man kan spare så store mengder energi, dette er en viktig merkedag for Elkem og et stort steg i retning det grønne skiftet, sier Odd Olsen, Verksjef Carbon Fiskaa

Published:

Last updated: