Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer. Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapets 29 produksjonssteder og nettverk av salgskontorer verden over sikrer nærhet til kundene og tilgang til viktige sluttmarkeder. Elkem har over 6370 medarbeidere og investerer årlig i betydelige FoU-aktiviteter.

Headquartered in Oslo, the company’s 31 production sites and extensive network of sales offices and agents around the world ensure proximity to customers and access to attractive end markets.

Elkem's more than 6.700 skilled employees and significant R&D activities provide a solid basis for further technology-driven growth and optimisation.

On 22 March 2018 Elkem was re-listed on the Oslo Stock Exchange. On 1 July 2020 the division set up changed from four to three business divisions, as Silicon Materials and Foundry Products merge into Silicon Products.

Who we are and what we do: