16.08.2018

Elkem signerte «Vækerøerklæringen» under Arendalsuka

Arendal, 14. august: Sammen med en rekke andre toppledere signerte Helge Aasen en felles erklæring som trekker frem en rekke tiltak som vil kunne bidra til nye suksesshistorier i norsk næringsliv.

Bakgrunnen for erklæringen var et møte tidligere i år, hvor flere store bedrifter og Forskningsrådet møttes Vækerø hovedgård hvor de diskuterte hvordan vi sammen kan bidra til omstilling, verdiskapning og bærekraftig vekst basert på forskning og innovasjon.

Aktørene bak «Vækerøerklæringen» ønsker å styrke det strategiske samarbeidet mellom næringslivet og Forskningsrådet. Erklæringen tar for seg fire tiltak som vi mener at regjeringen må fokusere på:

  • Prioritere næringer der Norge har konkurransefortrinn
  • Bruke offentlige FoU-midler på en måte som stimulerer til private investeringer
  • Satse på kunnskap og kompetanse
  • Legge til rette for mer offentlig-privat samarbeid og offentlige innkjøpsordninger som fremmer innovasjon


Et godt fungerende virkemiddelapparat vil være en viktig nøkkel for å sikre en bærekraftig industri i Norge i fremtiden. I erklæringen står det videre at:
«Norge har et fortrinn gjennom å være et land med relativt små forskjeller, høy tillit og vilje til å ta ansvar og bære risiko, alle forankret i arbeidslivets trepartssamarbeid. Vi ønsker nå å bidra til et godt trepartssamarbeid mellom næringslivet, Forskningsrådet og regjeringen om forskningsbasert utvikling og innovasjon for omstilling, verdiskaping og bærekraftig vekst i og for Norge.»

Følgende aktører skrev under sammen med Elkem:
ABB, Steffen Waal
Abbvie Norge, Lena Nymo Helli
Aibel, Mads Andersen
DNV GL, Remi Eriksen
Hydro, Svein Richard Brandtzæg
Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen
Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen
Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen
Telenor Group, Sigve Brekke
TINE, Hanne Refsholt
Yara, Svein Tore Holsether

Du kan lese mer om lanseringen og selve Vækerøerklæringen på Forskningsrådets sider. 


For mer informasjon, ta kontakt med:
Marit Flinder Roscher-Nielsen, tel: 99 38 92 49.