14.03.2018

Verden trenger mer spesialiserte materialer, ifølge konserndirektør Håvard Moe i Elkem. I dag er Elkem derfor med på å åpne katapultsenteret Future Materials for den norske prosessindustrien på Sørlandet. 

Katapultsenteret er et samarbeid mellom Elkem, ReSiTec, Arendals Fossekompani og Universitetet i Agder. Senteret gir tilgang til testfasiliteter og kompetanse innen materialteknologi og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter fra hele landet med å få ideer raskere ut i markedet.

Katapult-senteret skal bidra til at Norge opprettholder posisjonen som verdensledende eksportør av materialteknologi. Forståelse for egenskaper, sammensetning og bærekraftprofil i nye materialer er avgjørende for å opprettholde en ledende posisjon når materialteknologien er i kraftig utvikling.

- I all ny teknologi, enten det er innenfor mobiltelefoni eller nye elektriske biler, så kreves det mer spesialiserte materialer. Det åpner seg derfor enorme muligheter for oss som jobber i prosessindustrien, sier konserndirektør i Elkem, Håvard Moe.

Bransjer som solenergi, elektronikk, olje og gass, vindkraft, bygg og anlegg og bilindustrien er avhengig av å benytte framtidens materialer i sine produkter og det er tøff konkurranse om å komme raskest mulig til markedet. Med katapult-senteret Future Materials står norske bedrifter enda sterkere i denne konkurransen.

- Vi snakker om en utstyrspark til flere hundre millioner kroner som små og store bedrifter nå kan bruke for å utvikle nye produkter. Vi henvender oss til alle dem som allerede har en idé, men som trenger infrastruktur for å skape en industri, sier Moe.

Film om Future Materials:

Kort om Norsk katapult-ordningen (www.norskkatapult.no)

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler- der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere