Bærekraft i Elkem Silicon Products

Elkem er en av verdens ledende leverandører av silikonbaserte avanserte materialer, med virksomhet i hele verdikjeden fra kvarts til spesialsilikoner og attraktive markedsposisjoner innenfor spesialiserte ferrosilisiumlegeringer og karbonmaterialer. Elkem Silicon Products er nå mer enn noen gang opptatt av bærekraft. Vårt nylig lanserte globale klimaveikart viser våre ambisjoner om å redusere utslippene mot netto nullutslipp, samtidig som fokuset på det grønne skiftet styrkes. Les videre for å lære mer om Elkem Silicon Products' bærekraftsmål og hvilke tiltak vi har iverksatt så langt.

Reduksjon av COO₂-utslipp under produksjon av silisium

Silisiumproduksjon er uunngåelig knyttet til CO₂-utslipp. Smelteprosessen innebærer en reaksjon der oksygenet i kvartsen reagerer med karbonet i karbonmaterialet og danner CO₂-gass. CO₂-gassen stiger og silisium kan tappes. CO₂ dannes derfor alltid når det produseres silisium og ferrosilisium. Elkem er imidlertid forpliktet til å redusere CO₂-utslippene så mye som mulig og til å bruke alle tilgjengelige ressurser på å nå selskapets bærekraftsmål. Det må bemerkes at selv om silisiumproduksjon er uunngåelig knyttet til CO₂-utslipp, er sluttbruken av våre produkter ofte gunstig for miljøet på lang sikt. Elkem Silicon Products brukes for eksempel til å produsere solcellepaneler til vindturbiner og optimalisere batteriets levetid. 

Elkems ambisjon er å redusere selskapets fossile CO₂-avtrykk ved å øke bruken av fornybare karbonkilder og utviklingen av innovative produksjonsprosesser. 

Noen høydepunkter fra bærekraftsreisen vår

Noen fakta og tall som gir deg et inntrykk av vårt løpende arbeid:

  • I Elkem bruker vi allerede 83 % fornybar elektrisitet i hele vår virksomhet
  • Ambisiøs biokarbonstrategi - målet om 20 % biokarbonandel for 2020 ble nådd.
  • Industrielt pilotanlegg for biokarbonproduksjon i Chicoutimi, Quebec, Canada.
  • Økt fokus på scope 3 utslipp (utslipp over hele verdikjeden for produserte produkter), med ambisjon om å rapportere i 2021.
  • Betydelig reduksjon i NOₓ, SO₂ og støv de siste årene.

Elkem Silicon Products arbeider for en bærekraftig produktutvikling

De siste årene har kundene våre økt sine krav til informasjon om den faktiske miljøpåvirkningen av produktene våre og hvor bærekraftige de er. Elkem Silicon Products støtter denne utviklingen mot bærekraft på en sterk måte og arbeider tett med kunder om ny bærekraftig produktutvikling, samt livsløpsanalyse av produkter (LCA)

Elkem jobber på tvers av verdikjeden for å forbedre miljøarbeidet: