Elkem bidrar til lavere utslipp fra bilbransjen

I jakten på klimariktige løsninger velger bilbransjen motorer av støpejern for å oppfylle kravene om lave CO2-utslipp. Elkem Foundry Products leverer avgjørende produkter til moderne bilmotorer.

Transport står for cirka en fjerdedel av verdens utslipp av CO2. Den største bidragsyteren er privatbilisme. Både EU og andre land har derfor vedtatt reguleringer som tvinger frem betydelige reduksjoner i utslippene. EU har vedtatt regler som sier at alle nye biler skal ha et maksimalt utslipp på 130 gram CO2 per kilometer i 2015 og 95 gram/km i 2021. Reduksjonen fra 2015 til 2021 er 26 prosent. Regner man fra nivået i 2007, er nedgangen på 40 prosent.

Lettere biler

Utslippet av CO2 er proporsjonalt med drivstofforbruket. I jakten på mer energieffektive biler er det mange forhold som spiller inn, men to ting er viktigst: Å redusere bilens vekt og øke motorens utnyttelse av drivstoffet. Siden motoren også er den tyngste delen av bilen, er motoren nøkkelen til mer energieffektive biler.

For å øke motorens energieffektivitet bygges nye biler med turboladere. Det gjør at motorene ikke behøver være like store, til gjengjeld øker trykket og temperaturen i motoren, noe som betyr at motoren må være med solid.

Myte

Fordi støpejern har tre ganger så høy egenvekt som aluminium, er det en vanlig forestilling at en bilmotor i støpejern må være tyngre enn en tilsvarende i aluminium. Dette er ikke riktig. Støpejern er sterkere og stivere enn aluminium og kan derfor produseres med tynnere vegger som gjør den lettere.

Miljøgevinster

Bruken av støpejern har andre miljøgevinster:

  • Produksjon av støpejern er opp til ti ganger mindre energiintensivt enn alternativene.
  • 100 prosent av støpejern produsert med innsatsfaktorer fra Elkem kan gjenvinnes.
  • Støpejernsindustrien er en sentral del av gjenvinningsbransjen: Vanligvis vil 80-90 prosent av jernet som produseres, komme fra gjenvunnet skrap.

Mindre sløsing – bedre produkter

Elkem Foundry Products jakter hele tiden på mer effektive og miljøvennlige løsninger for sine produksjonsprosesser. Bruk av fornybar energi, gjenvinning av varme fra ovnene og utnyttelse av alle restprodukter er en del av Elkem Foundry Products’ strategi.

Feilproduksjon er dyrt og lite miljøvennlig. Elkem Foundry Products’ oppgave er å produsere legeringer som forbedrer produksjonsprosessen for jernstøperier og stålverk verden over. Tekniske eksperter (service team) fra Elkem Foundry Products reiser til kunder over hele verden for å sikre at de bruker legeringer som er tilpasset deres sluttprodukt og produksjonsprosess.

Elkem Foundry Products’ service-team samles flere ganger i året for å dele erfaringer. Det betyr at kundene hele tiden har tilgang til best practice fra hele verden. Slik spres Elkems visjon om null sløsing.

I 2014 ble det ansatt en egen markedssjef som retter seg spesielt mot bilindustrien, og kan bistå dem i å nå sine miljømål.

 

Støpejern
 
  • For at støpejern skal få de egenskapene som sluttproduktet krever, tilsettes inokulanter. Dette er ferrosilisium tilsatt aluminium, kalsium, barium, zirkon, strontium eller cerium.
  • Ved å tilsette Elkems legeringer kan jernverket produsere jernprodukter med best mulige egenskaper, og med lav feilmargin, både med hensyn til mekaniske egen- skaper, overflatekvalitet, maskinerbarhet og støpefeil. Alle støperier er forskjellige. Elkem har derfor mange forskjellige inokulanter og cirka 100 forskjellige ferrosilisiummagnesiumkvaliteter å velge imellom.
  • Støpejern har vært brukt i mer enn 2500 år.