Elkems fremtid er karbon-nøytral

Sr28

Elkem er blant verdens reneste metallprodusenter, men slipper likevel ut 1,3 millioner tonn CO2 årlig. Det kan det bli slutt på. Et forskningsprosjekt i Elkem skal legge grunnlag for fullskala produksjon uten netto utslipp av CO2 og uten netto tilførsel av kraft.

Det har lenge vært kjent at det er mulig å erstatte fossilt kull med trekull, og på den måten redusere netto utslipp av CO2 betydelig, avhengig av hvor mye trekull som benyttes. Kvartsen består av silisium og oksygen, og karbonets oppgave er å frigjøre oksygenet. Dette skjer i en kjemisk reaksjon under høy temperatur. Trekull kan bidra til at man får mer silisium ut av kvartsen, og dermed øke effektiviteten.

Revolusjon

Elkems ambisjon er større enn som så: Selskapet forsker på muligheten for å produsere trekull på samme anlegg som produserer ferrosilisium og siisium, og koble disse produksjonsyklusene til et varmekraftverk. Kraftproduksjonen vil ved et optimalt verk være større enn forbruket av elektrisk kraft. I tillegg vil det kunne produseres bioolje, som kan raffineres.

Til nå har produksjon av metaller verden trenger for å ta i bruk fornybare energikilder, som sol og vind, vært uløselig knyttet til CO2-utslipp fra metallproduksjonen. Elkems ambisjon er å finne en løsning på dette dilemmaet.

Forskning for null sløsing

Elkems teknologiske partnere i prosjektet er Sintef Energi og Teknova. Forskningsprosjektet skal være avsluttet ved utgangen av 2016. Da skal Elkem ta stilling til om prosjektet skal videreføres med storskala tester i laboratorium og industrielle pilotanlegg.

CNMP bygger på Elkems prinsipp om null sløsing: Alle stoffer og all energi som puttes inn i produksjonen skal utnyttes.

Elkem har søkt om patentbeskyttelse for CNPM, som i realiteten vil være å koble sammen tre anlegg:

  • Pyrolyseanlegg for produksjon av trekull.
  • Smelteovnen for produksjon av ferrosilisium eller silisium.
  • Varmekraftverk for produksjon av strøm.