Lovende forskning på silisiumbatterier

Sr 35
Elkems forskningsavdeling har siden september 2014 kjørt kontinuerlig opp- og utlading av et testbatteri med silisium. Så langt ser resultatene svært lovende ut: Batteriet har mer enn dobbelt så høy kapasitet som dagens litiumbatterier.

Jo mer effektive batterier, desto mer anvendelig blir strøm som energikilde. Silisium til batterier kan bli et stort marked for Elkem. Hvis det slår igjennom, slik de fleste tror, kan dette bli et marked der Elkem vil kunne levere mange tusen tonn i året. Mer effektive batterier vil også gjøre solenergi, som er en av Elkems viktigste satsninger, mer anvendelig.

Spesialsilisium

Elkem forsker for å utvikle det silisium- materialet som fungerer best i batterier. Elkem selger i dag spesialsilisium, Silgrain® e-Si, produsert ved verket i Bremanger. Kundene bruker Silgrain® e-Si i batteritester, eller i silisium/litium-batterier. Urprodusenten Breitling er blant dem som har tatt i bruk slike batterier. Silgrain® e-Si er utviklet i samarbeid med det japanske forskningssenteret AIST Kansai.

I teorien vil man kunne øke kapasiteten på batteriet 10 ganger ved å anvende silisium som anode. Problemet med silisium er imidlertid at det utvider seg 400 prosent når det reagerer med litium under utladning. Dette kan føre til at anoden pulveriseres, slik at batteriet ikke kan lades opp igjen.

Silisium og grafitt

Elkem har egne divisjoner med spesialister på både karbon og silisium, som sammen med Institutt for energiteknikk (IFE) og Sintef har forsøkt å finne materialsammensetninger med silisium som tåler mange nok ladesykluser til at det kan brukes i for eksempel en bil. Ved å lime sammen mikroskopiske partikler av silisium og grafitt blir det plass nok i strukturen til at silisium-elementene kan ekspandere og trekke seg sammen uten at stoffet pulveriseres.

Elkem Technology avslutter i 2015 et treårig forskningsprosjekt på bruk av silisium som anode i litiumbatterier. Pågående tester tyder på at de nye anodene mer enn dobler lagringskapasiteten til litiumbatteriene i forhold til dagens grafitt-anoder.