Mer strøm fra verdens eldste energigjenvinningsanlegg

Energy recovery - Elkem AS - Elkem AS
Med støtte fra Enova utvider og oppgraderer Elkem energigjenvinningsanlegget på Bjølvefossen, som har vært i drift siden 1977. Investeringen innebærer at anlegget øker fra om lag 50 til over 80 GWh gjenvunnet energi per år. Strømmen som produseres, skal mates inn i strømnettet.

Energigjenvinningsanlegget på Bjølvefossen skal gjennom en vesentlig ombygging, som både skal sikre bedre energieffektivitet, og at anlegget etter- lever nye myndighetskrav. Prosjektet har en kostnadsramme på 116 millioner kroner. Den omfattende oppgraderingen av anlegget startet i oktober 2014, og er forventet ferdigstilt i februar 2016. Da skal verket etter planen produsere 77 GWh energi per år. Strømmen som produseres vil bli matet inn på strømnettet, og dekke kraftforbruket til cirka 4 000 norske husstander.

Forutseende

Da Bjølvefossens energigjenvinningsanlegg ble bygget i 1977, var det verdens første innen bransjen. Siden 1982 har Bjølvefossen hatt energigjenvinning fra begge sine ovner. På den tiden var energiprisene svært lave, noe som gjorde energigjenvinning lite lønnsomt. Jon Kildahl, som var administrerende direktør ved verket i perioden 1981-1987, kan fortelle bakgrunnen for den oppsiktsvekkende investeringsbeslutningen, som ble tatt i 1974: Pålegg fra myndighetene om rensing av utslipp fra fabrikkpipene gjorde at det var nødvendig å bygge om verket. Samtidig hadde oljekrisen i 1973 medført at man verden over hadde fått øynene opp for bedre bruk av energi. Når man skulle bygge om verket var derfor naturlig at man også søkte å finne løsninger hvor energien ble benyttet. For Elkem var dessuten forventninger om endringer i det norske kraftregimet, med opphør av statlige kraftkontrakter, et viktig moment for investeringsbeslutningen.