Teknologi og innovasjon

Technology and innovation at Elkem

Elkem jobber for å fremme ny teknologi for produksjon av metaller og materialer og for å utvikle nye innovative produkter for en bærekraftig fremtid. Våre forskere samarbeider med fremragende forskningsmiljøer over hele verden for å utvikle mere effektive, bærekraftige og avanserte prosesser og produkter. Elkem tilbyr også FoU-tjenester til eksterne kunder.