Langsiktig FoU

Long term rd jon petter thorsen aptum

Elkems historie kjennetegnes av stor vilje til å drive langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid. Selskapet har over 400 forskere som utvikler teknologiske løsninger som gjør Elkem til en verdensledende produsent av metaller, legeringer og materialer.

Det er flere grunner til at forskning tillegges stor vekt i Elkem:

  • Bærekraft og krav om sikre produksjonsprosesser medfører teknologiutfordringer som krever stor forskningsinnsats for å kunne løses.
  • Elkem er tungt inne i nye vekstområder, som solcellesilisium. Nye vekstområder endrer seg mye raskere enn tradisjonelle, og for å kunne utnytte nye muligheter må Elkem ha teknologien klar når etterspørselen kommer.
  • For å kunne forutse teknologiendringer må Elkem ha et stort nettverk som rommer de verdensledende teknologimiljøene. Gjensidig samarbeid med disse forutsetter at Elkem selv har et svært høyt kunnskapsnivå.
  • Nye vekstområder tiltrekker seg nye aktører. Det betyr at Elkem som en etablert industriaktør hele tiden må sørge for effektivisering og kostnadskutt. Det betyr ofte krevende forbedringsarbeid som innebærer store teknologiutfordringer.
  • Brorparten av Elkems produksjon skjer i høykostland, med høye kostnader knyttet til bemanning og investeringer. Effektiv teknologi er nødvendig for at Elkem skal kunne være konkurransedyktig.

Industriutviklingen har vist at kravene til kompetanse stadig øker. Elkem mener at industrien har et ansvar for å bidra til at utdanningsinstitusjonene utdanner forskere som er i forkant av teknologiutviklingen. Tilgang på nyutdannede forskere med spisskompetanse er nødvendig hvis industrien skal kunne ha kontinuitet i teknologiutviklingen.

Elkems teknologiske gjennombrudd har gitt miljøgevinster gjennom 100 år

Kontinuerlig prosess sparer arbeid og energi

I 1918 tok Elkem patent på en genial metode som gjorde at smelteverkene slapp å kjøle ned ovnene og stoppe produksjonen når elektrodene var utbrukt og måtte byttes. Metoden kalles Söderberg-elektroden, etter elektroingeniøren Carl Wilhelm Søderberg (1876–1955), som fikk den opprinnelige ideen.   Oppfinnelsen førte til at Elkem ble et verdensomspennende teknologiselskap. Selv i dag er det slik at cirka 75 prosent av alle smelteverk og metallutvinningsovner verden over har kjøpt teknologien og utstyret fra Elkem.

Miljøproblem blir lønnsomt produkt

Den hvite tykke røyken fra silisiumsmelteverkenes høye fabrikkpiper som noen husker fra 70-tallet, viste seg å være sløsing av verste sort.  Røyken inneholdt et lønnsomt produkt med fantastiske bruksegenskaper. Elkems Microsilica® er et utslippsproblem omskapt til et lønnsomt produkt med gode miljøegenskaper. Elkem både utviklet renseteknologien og identifiserte bruksområder for silisiumstøvet. På 70-tallet ble det arbeidet for å få renseteknologien på plass overalt der kvarts ble omdannet til ferrosilisium og silisium. Senere gjorde myndighetene rensing påbudt.

Enda mindre CO2-fotavtrykk for solcellestrøm

Elkem Solar, som ble etablert i 2009, produserer superrent silisium til solcelleindustrien, ESS ®, med kun en fjerdedel av energiforbruket sammenlignet med konkurrentene. Pågående utviklingsarbeid vil redusere energiforbruket ytterligere. Det gjør solcelleenergi billigere å produsere, og solcellestrøm enda mer klimavennlig. Uavhengige tester viser dessuten at ESS ® produserer mer strøm enn konkurrerende materialer under forhold preget av høye temperaturer og direkte sollys. Elkem startet forskningen på det som i dag er Elkem Solar i 1975 og driver fremdeles intens for å forbedre produkt og prosess.

 

Veien til klimanøytral metallproduksjon

Ved å erstatte kull med biomasse i dagens silisiumproduksjon, kan Elkem ta et betydelig steg i å nå målet om 40 prosent kutt av CO2 innen 2030, samt å nå et endelig mål om karbonnøytral produksjon av silisium og ferrosilisium.

Samler industrien i nytt forskningssenter

Et nytt forskningssenter som ledes av NTNU skal sørge for at norsk metallurgisk industri viderefører sin posisjon som verdensledende innen energieffektiv, miljøvennlig og konkurransedyktig produksjon av materialer. Bak opprettelsen står sentrale norske metallprodusenter.