Silisium - et fantastisk grunnstoff

Silicon collage
Silisium forekommer i enorme mengder i form av kvarts, og er det grunnstoffet i fast form vi har mest av på jorden. 

Kvartsen består at silisium og oksygen, og hvis man vil ha silisium, må man skille silisiumet fra oksygenet, samt fjerne andre stoffer og urenheter.

Silisium er ikke et metall
. Silisium er en halvleder, noe som betyr at silisium ikke leder strøm i romtemperatur, bare når det varmes opp. Ledeevnen kan justeres ved hjelp av jod og bor. Dette har gjort silisium til en avgjørende bestanddel i all elektronikk, der elektroner i kretser skal slås av og på.

Silisium er venner med alle. Silisium forbinder seg gjerne med andre grunnstoffer, noe som gjør at det kan bidra til å skape nye praktiske stoffer. Den største anvendelsen av silisium er å blande den inn i aluminium. Silisium gjør aluminium sterkere og mer smidig og gjør det mulig å bygge biler, fly og andre transportmidler med lett aluminium i stedet for tungt stål. Slik bruker de også mindre energi. Takket være silisium, kan aluminium smeltes om og gjenbrukes nesten i det uendelige. Halvparten av alt silisium som fremstilles, blandes i aluminium.

Silisium kan være både stein og gummi. Silisium kan omdannes til silikon, som er et syntetisk stoff dannet ved at silisium reagerer med metylklorid. Dette gir et nytt stoff, dimetyldiklorsilan, som kan gis en rekke praktiske egenskaper ved å forandre på molekylkjedenes lengde og sammensetning. Vi kjenner det fra gummiaktige produkter som tetningslister, tåtesmokker og kabler, men det er også med i vannbasert maling, sminke og en rekke andre produkter. Cirka 30 prosent av silisiumet som fremstilles går til silikonproduksjon.  

Silisium har et høyt smeltepunkt. Med et smeltepunkt på 1414 grader celsius er silisium velegnet til å erstatte asbest, og inngår i en rekke keramiske produkter. Porsche, Ferrari og dyre Audier bruker keramiske bremseskiver fordi de er lettere og danner mindre varme. Silisium brukes også i dieselfiltre på biler og anleggsmaskiner for å rense eksosen for NOx.

Silisium + sol = elektrisitet. Elektronene i atomkjernen i silisium går lett opp i et høyere energinivå (de eksiterer) når solen skinner på det, slik at et elektron frigis og det oppstår en bølge (strøm), som kan fanges opp og gi elektrisk spenning. Mengden silisium som går til solcelleproduksjon via polysilisium (superrent silisium) har økt fra én prosent for få år siden til 10 prosent i dag, og solcelleindustrien ser ut til å fortsette med kraftig vekst.

Silisium er vannavstøtende. Dette utnyttes blant annet når det blandes silisiumstøv (mikrosilica) i betong, slik at store konstruksjoner som bruer og skyskrapere kan bygges trygt med mindre mengde materialer og vare lenger. Silisiumstøv er egentlig et biprodukt av silisiumproduksjonen og ble tidligere sett på som avfall.

Silisium er gjødsel. Silisium er viktig for planters vekstevne. Microsilica er derfor gunstig som en del av gjødslingen og blandes i kunstgjødsel.