Skip to main content

Corporate management and Board of directors

Elkem ASA er et allmennaksjeselskap og rettighetene til aksjeeierne er underlagt norsk lov og Elkem ASAs vedtekter

Corporate management

Board of directors