I 2014 var det 110 år siden Sam Eyde, Knut Tillberg og Wallenberg-brødrene møttes i Stockholm for å etablere et selskap som ifølge grunnleggerne skulle bli et stort industriselskap med et internasjonalt perspektiv. I løpet av disse 110 årene har Elkem bidratt til mange banebrytende fremskritt innen den metallurgiske industrien som har ført til vekst og utvikling for selskapets interessenter.

På hundreårsdagen i 2004 ga vi professor Knut Sogner i oppdrag å skrive Elkems historie, noe som resulterte i den omfattende og spennende boken Skaperkraft. Boken beskriver et århundre med initiativ, besluttsomhet og suksess, men også skuffelser og fortvilelse. Kort sagt er dette historien om et utholdende selskap som har drevet langvarig satsing på teknologisk utvikling. Knut Sogner bearbeidet boken til en kort engelsk versjon i 2004, som nå er oppdatert med et nytt kapittel. Du kan laste ned boken her.

Etter Orklas oppkjøp av Elkem i 2005, salget av aluminiums- og vannkraftvirksomhetene i 2009 og China National Bluestars oppkjøp i 2011 har Elkem igjen rettet fokuset mot forretningsområdene som startet med oppfinnelsen av Söderberg-elektroden i 1917. Med den bærekraftige og nyskapende produksjonen av silisium til solenergi, silisiumbaserte legeringer og karbonprodukter ønsker vi å styrke selskapets posisjon i viktige markeder samt å ekspandere til nye deler av verden. I juni 2017 overtok Elkem lederansvaret for silikonprodusenten Xinghuo Silicones og silisiumprodusenten Yongdeng Silicon Materials. De to verkene er nå en del av Elkems silisium verdikjede, fra kvarts til spesialprodukter av silikon, og gir Elkem bedre tilgang til det attraktive og voksende kinesiske markedet. Den 26. februar annonserte Elkem sin intensjon om å søke notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. 

Elkem går inn i et nytt tiår med store muligheter i vente, ikke minst fordi silisium er et avgjørende element i løsninger for fornybar energi.