22.03.2018

Elkem fullfører IPO og noteres på Oslo Børs

Oslo 22. mars 2018: Elkem ASA har gjennomført en vellykket noteringsprosess og er blitt et av de 30 største selskapene på Oslo Børs etter dagens børsnotering.

Den 26. februar annonserte Elkem sin intensjon om å søke notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Tilbudsperioden for aksjetegning ble avsluttet i går og handel i aksjen startet ved Oslo Børs i dag.

Aksjene i tilbudet ble tegnet til en pris på 29 kroner per aksje, og hadde en åpningskurs på 27,9 kroner per aksje i morges. Børsintroduksjonen er den 2. største i Norge de siste 10 årene. Elkem ble notert på Oslo Børs med en markedsverdi på rundt 16,9 milliarder kroner. Dette gjør selskapet til et av de 30 største på Oslo Børs.

China National Bluestar har vært eier av Elkem siden 2011. I forbindelse med gårsdagens børsnotering har Bluestar redusert sin eierandel fra 100 prosent til ned mot 56 prosent og vil fortsatt være Elkems majoritetsaksjonær.

- Vi er svært tilfreds med at mange internasjonale, profesjonelle og anerkjente investorer har investert i Elkem. Jeg ser fram til å etablere en god dialog med våre nye aksjonærer og fortsette vårt velfungerende samarbeid med Bluestar, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Elkem er en global markedsleder innen silisiumbaserte spesialmaterialer, med mer enn 100 års historie med teknologidrevet vekst. Under Bluestars eierskap har Elkem blitt et mer spesialisert og globalt selskap, og er nå et spesialkjemikonsern med størstedelen av inntekten fra silikon og silisium.

- Da vi begynte å planlegge for en børsnotering, var det aldri noen stor diskusjon om hvor vi skulle noteres. Elkem er en global aktør, men har en sterk norsk forankring. Vi har åtte produksjonssteder i Norge, og vi har hovedkontor i Oslo. Men viktigst av alt; Oslo Børs er en effektiv markedsplass som tiltrekker seg anerkjente internasjonale investorer, sier administrerende direktør Helge Aasen.

Kinesiske vekstmuligheter
Elkem har en vekststrategi som er rettet mot videreutvikling og utvidelse av den silikonbaserte verdikjeden. En viktig del av denne strategien realiseres i forbindelse med børsnoteringen. Deler av provenyet fra noteringsprosessen vil bli brukt til å finansiere oppkjøpet av de to kinesiske søsterselskapene Jiangxi Bluestar Xinghuo Organic Silicone Co. Ltd. (Xinghuo) og Bluestar Silicon Material Co Ltd (Yongdeng). Disse oppkjøpene gjør Elkem til en global aktør med en mer variert inntektsbase og en solid vekstplattform i det raskt voksende kinesiske markedet.

- Xinghuo og Yongdeng utfyller Elkems eksisterende virksomhet, noe som muliggjør videre spesialisering i attraktive markedssegmenter. Dessuten tilfører Xinghuo Silicones og Yongdeng Silicon Materials en betydelig oppstrømskapasitet til Elkem i de raskt voksende kinesiske markedene. Dermed kan tilbudet av spesialiserte produkter til kunder i Kina økes, sier Aasen.

Elkem har med sine nye kinesiske virksomheter omkring 6100 ansatte globalt og hadde samlede driftsinntekter på 21,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 3,2 milliarder kroner i 2017.

For mer informasjon, kontakt Kristin Karlstad, tlf. 99 22 66 04