24.04.2018

Elkems teknologidirektør Håvard Moe utnevnt som styreleder for Prosess 21

Tirsdag 24. april 2018: Regjeringen lanserte i dag etableringen av samhandlingsforumet Prosess21, som skal rådgi myndighetene på hvordan de kan legge til rette for bærekraftig vekst i industrien. Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem ASA, er utnevnt som styreleder.

- Norsk industri er verdens beste på miljø, men vi ønsker å bli enda bedre og vi må bli bedre for å overleve i lavutslippssamfunnet. Spesialiseringsevne og produktutvikling vil være viktige elementer for at vi skal fortsette å være best i klassen, sier nyutnevnt styreleder Håvard Moe, konserndirektør, Elkem Technology.

Styringsgruppen til Prosess21 er sammensatt av aktører med bred erfaring fra norsk prosessindustri, med aktører fra bedriftene, organisasjoner og akademia. Prosess21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan prosessindustrien best kan bidra mot et lavutslippssamfunn, samtidig som man sikrer en bærekraftig vekst i fremtiden.

Prosessindustrien står for ca. 20 prosent av Norges eksportverdi, samtidig som den er svært viktig lokalsamfunn over hele landet. Et godt samarbeid mellom myndigheter og industrien er avgjørende for å sikre industriens konkurransekraft og arbeidsplasser i hele landet.

- Gjennom etableringen av Prosess21 tar regjeringen initiativ til en svært viktig strategiprosess. Her får industrien, forskningsinstitusjonene og virkemiddelapparatet muligheten til å legge en strategi og identifisere tiltak som kombinerer industriell vekst med ytterligere reduksjoner i industriens CO₂ utslipp, sier Håvard Moe.    

Forumets mandat kan du finne her.

 

– De neste store skrittene krever at vi styrker samhandlingen mellom de relevante kompetansemiljøene og de ulike offentlige virkemidlene. Dette skal Prosess21 bidra til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i egen pressemelding fra departementet.

Pressemelding fra Næringsdepartementet kan du finne her.