25.04.2018

Onsdag 25. april 2018: Salten Energigjenvinning AS, som er et partnerskap mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi, har besluttet bygging av et energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten i Nordland. 28 prosent av verkets energiforbruk ventes gjenvunnet.

- Dette er et gledelig, viktig og stort prosjekt. Sammen med vår partner Kvitebjørn Energi vil vi nå fortsette å utvikle Elkem innen energigjenvinning. Etableringen vil styrke vår konkurransekraft, sier administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen.

Energigjenvinningsanlegget som bygges i partnerskap mellom Elkem og Kvitebjørn Energi, har en antatt investeringsramme på opp mot én milliard kroner. Elkems investering i prosjektet er på rundt 100 millioner kroner. I tillegg finansieres prosjektet med tilskudd fra Enova, samt eksterne lån opp til 500 millioner kroner. Aksjonærene gir ingen garantier for gjelden. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020.

- Investeringsbeslutningen markerer et hektisk år for å få detaljene på plass. Samarbeidet mellom Elkem og Kvitebjørn har vært meget godt, der vi har fått ut det beste i hverandre, uttaler styreleder Anders Ombustvedt i Kvitebjørn Energi.


Strømgjenvinning tilsvarende 15.000 husstander
Prosjektet vil styrke Elkems arbeid med å sikre en miljøvennlig silisiumsproduksjon med lavest mulig utslipp og med minst mulig ressurser på avveie. Elektrisiteten som skal gjenvinnes tilsvarer strømforbruket til om lag 15.000 norske husstander. Elkem har lang erfaring med energigjenvinning og med dette anlegget vil total energigjenvinning i konsernet komme opp i ca. 900 GWh i året.

- Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk. Dette er en viktig beslutning for vår langsiktige tilstedeværelse i Salten og Nord-Norge, sier Trond Sæterstad, konserndirektør for Elkem Silicon Materials.

Tredje største tilsagn noen sinne
Enova har tidligere innvilget en støtte på 35 prosent, opp til 350 millioner kroner. Dette er det tredje største tilsagnet Enova noen sinne har gitt industrien.

– Det er en veldig god nyhet at Salten Energigjenvinning AS nå går i gang med byggingen av anlegget på Elkem Salten i Nordland. På veien mot lavutslippssamfunnet må Norge styrke forsyningssikkerheten. Dette prosjektet er et særdeles godt eksempel på hvordan bedrifter kan samarbeide framover, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

For ytterligere kommentarer kontakt
Marit Flinder Roscher-Nielsen, kommunikasjonsrådgiver, Elkem ASA, telefon: 99 38 92 49.

Foto: Richard Nodeland, Fædrelandsvennen