08.05.2018 - Oslo

Sterkt første kvartal for Elkem

Elkem oppnådde et sterkt første kvartal med solid vekst i omsetning og resultat. Markedene for Elkems produkter har vært gode. Fremgangen er i stor grad knyttet til gode markedsforhold i Kina, men utviklingen er sterk også i de andre regionene.