30.06.2017

I rapporten kan du lese om vårt arbeid og forpliktelse til miljømessige, sosiale og økonomiske problemer.

Vår bærekrafts filosofi er basert på prinsippet om å produsere så effektivt som mulig med maksimal bruk av alle sidestrømmer, som materialer og energi. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vårt miljømessige fotavtrykk, både i vårt daglige forbedringsarbeid og i våre langsiktige FoU programmer.

Elkem rapporterer etter Global Reporting Initiatives rammevert (G4/Core).

Du kan lese rapporten her.