Skip to main content

Summer analyst 2020

I sommer har jeg jobbet i overkant av ni uker på hovedkontoret til Elkem i Oslo. Avdelingen jeg har jobber for heter Corporate Business Support (CBS), og jeg har jobbet spesielt mye mot divisjonen Silicones, men også en del for tidligere Silicon Materials (nå Silicon Products) og tidligere Carbon (nå Carbon Solutions).

Prosjektene jeg har jobbet på har for det meste gått over to uker. Noen av prosjektene jeg har jobbet på har vært rene automatiseringsprosjekter, hovedsakelig fokusert rundt Excel og Python. Andre prosjekter har vært mer fokusert mer på markedsanalyser, forretningsutvikling og R&D. Prosjektene har vært veldig varierte, samtidig som de har gitt svært god innsikt i Elkems virksomhetsområder. Felles for alle prosjektene er at oppfølgingen har vært veldig god. Samtidig er det veldig hyggelig å jobbe på Elkem sitt hovedkontor.

Vanligvis pleier interns i Elkem å reise ut til Elkems produksjonsfasiliteter, for eksempel i Kina, Frankrike eller Norge. På grunn av Covid-19 ble det dessverre vanskelig å få til i år, men det har vært mange spennende oppgaver å bryne seg på selv om det ikke ble noe reising.

I perioden hos Elkem har jeg fått svært god innsikt i både utfordringer og fremtidige muligheter for Elkem. Er du ute etter å få en smakebit av hvordan det er å jobbe for en av Norges største industribedrifter anbefaler jeg deg å søke på stillingen hos Elkem – forhåpentligvis blir også utsiktene for å reise noe bedre til neste år.

Hilsen Einar Romsaas

Studie: Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Profil: Finans og Energi & Miljø