Skip to main content

Summer analyst 2020:

Sommeren 2020 har jeg vært heldig å få tilbringe på hovedkontoret til Elkem. Her har jeg jobbet som Summer Analyst i avdelingen Corporate Business Support (CBS). I løpet av mine åtte uker på kontoret har jeg vært gjennom flere spennende prosjekter i de forskjellige divisjonene i Elkem.

Etter to dager med introduksjon til Elkem som organisasjon, startet jeg på mitt første prosjekt for sommeren. Målet for prosjektet var å sette sammen en guide til hvordan man kan effektivisere og digitalisere administrative oppgaver i Office 365. Dette ga meg en god introduksjon til hvordan Elkem bruker sine IT-verktøy. Videre i løpet av sommeren har jeg også bygget en modell i Power BI. Modellen kan brukes til å analysere markedstall hentet fra offentlige kilder, og dermed er Power BI et genialt visualiseringsverktøy som er kjekt å ha kjennskap til.

Jeg har også jobbet med prosjekter knyttet til Elkems drift utenfor hovedkontoret. Jeg jobbet to uker med Elkem Rana, der jeg bygget en analyse av fraktprosessen fra Rana til kunder. Ved å jobbe så tett med et produksjonsverk ga det meg et nytt og realistisk perspektiv til oppgaven, sammenlignet med å kun se tallene i et Excel-ark. Dette er en ny og spennende måte å jobbe på.

Jeg har hatt en spennende og ikke minst lærerik sommer. Det er gøy å kunne ta med seg kunnskapen fra skolebenken og inn i en stor organisasjon. Samtidig er erfaringene fra sommeren som Business Analyst verdifull for mitt siste år på mastergraden min. Jeg vil anbefale alle som ønsker en relevant og utfordrende sommerjobb til å søke på stillingen som Summer Analyst hos Elkem.  

Hilsen Frida Botnen

Studie: Mastergrad i Økonomi og Administrasjon, NHH.

Profil: Business Analytics og støtteprofil i Finans.