Åpen innovasjon

Elkem har en strategi om gradvis å flytte sin produksjon i retning av mer spesialiserte og miljøvennlige produkter.  Derfor har også Elkems spesialister inngående kjennskap til kundenes behov og deres produksjonsprosesser. 

Ved å inkludere forskere, selgere og driftsansvarlige i møter med kunder fanges ofte de første ideer til nye produkter og nye metoder opp. Ved å fokusere på kvalitet fremfor kun å jakte kostnader, skaper Elkem økt verdi for sluttbrukerne.

Elkem er alltid på jakt etter nye ideer og nye samarbeidspartnere. Samarbeid og felles utviklingsaktiviteter er allerede etablert innen silisium til silikon-verdikjeden med Elkems søsterselskap Bluestar Silicones i Frankrike, og med en rekke av Elkems kunder innen solarmarkedet.

Sitter du eller ditt selskap på en god idé som du mener er interessant for Elkem, ta kontakt med oss. Våre etablerte rutiner håndterer både store og små henvendelser, og vi er alltid interessert i å diskutere ny teknologi, nye produkter eller nye forretningsideer.