31.10.2017

Elkem Solar har vunnet Næringslivets klimapris

Oslo, 31. Oktober 2017: Under Zerokonferansens ble det i dag annonsert at Elkem Solar er vinneren av næringslivets klimapris. 

Prisen deles ut hvert år under Zerokonferansens første dag og har som formål å sette fokus på næringslivets rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Prisen skal oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskapning i norske bedrifter og blir delt ut til en bedrift som har skapt gode resultater på området. Juryen består av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Marius Holm, leder i ZERO og Olav Bolland, dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU. I år ble vinneren Elkem Solar og juryen har gitt følgende begrunnelse:


Bedriften er tildelt næringslivets klimapris 2017 for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium. Metoden gir lavere klimagassutslipp, mindre energiforbruk og økt kostnadseffektivitet. Gjennom satsing på innovasjon, langsiktige eierskap og sterkt fokus på reduksjon i utslipp av klimagasser og energiforbruk er bedriften en driver for det grønne skiftet. Høykvalitets silisium fra bedriften er viktig for å gjøre solceller mer konkurransedyktige, og er et godt eksempel på at norsk prosessindustri kan være ledende i et internasjonalt marked.


Verksdirektør Geir Ausland var selv tilstede under konferansen og mottok prisen på vegne av Elkem Solar.


«Dette er en gjev pris å få lov til å motta på vegne av alle som jobber i Elkem Solar. Når vi startet med solceller for drøyt 10 år siden var dette for spesielt interesserte, siden den gang har verdensmarkedet blitt 50 ganger større og alle i verden får 10 ganger mer solstrøm igjen for pengene sine.» sier Geir Ausland,
Silisium er den viktigste komponenten i solcellepaneler. På Fiskaa i Kristiansand utviklet Elkem Solar et superrent solcellesilisium, Elkem Solar Silicon (ESS®) i 2009. Teknologisk nyvinning bidrar til å kutte klimagasser, både i produksjonen av solcellesilisium og i bruken av endeproduktet. Elkem Solar har det laveste CO2 fotavtrykket i verden i produksjon av solceller, og bruker 75% mindre energi i produksjon av solcelleprodukter sammenliknet med sine konkurrenter.


«Elkem Solar har klart det gjennom høy utviklingstakt, godt kostnadsfokus og en unik prosess – og ikke minst gjennom sammensettingen av unike mennesker» sier verksjef Geir Ausland.


«I årene fremover vil brorparten av ny kraftkapasitet være fornybar. Solceller er ikke den eneste løsningen, men det er helt klart den løsningen som kan bety aller mest for å motvirke klimaendringene i verden. Det har vi lyst til å være med på å utvikle videre» sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Kontaktinformasjon:
Geir Ausland, Verksjef Elkem Solar, tel: 48 00 28 20, epost: geir.ausland@elkem.no

Bakgrunnsinformasjon:
Med hovedkontor i Norge er Elkemgruppen er en av verdens ledende leverandører og produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. Elkemgruppen er aktiv i både silisum- og solverdikjeden, gjennom de fire forretningsområdene Elkem silicon material, Elkem silicones, Elkem foundry products og Elkem carbon, og Elkem Solar gjennom REC Solar (www.recgroup.com). Gruppen har en årlig omsetning på 2.6 milliarder Euro, 29 produksjonssteder og omkring 8500 ansatte over hele verden. Mer informasjon finner du på www.elkem.com