Elkem Business System (EBS) spiller en viktig rolle i hele vår virksomhet. EBS skal først og fremst bidra til å forbedre kundetilfredsheten ved å hjelpe oss til å oppnå fremragende resultater innen HMS, leveranser, kvalitet og kostnader.

Elkem Business System er utarbeidet og tilpasset for å støtte Elkems strategiske retning og mål for driften. EBS skal påvirke atferden i organisasjonen og fremme en kultur preget av fremragende forretningsdrift, kontinuerlig forbedring og dyptgående læring.

For å gjøre dette må vi lære opp alle våre ansatte til å identifisere problemer og finne smarte løsninger – og dermed utvikle dyktige medarbeidere som kan oppnå fremragende resultater og forbedre kundetilfredsheten.

EBS ble etablert med utgangspunkt i fire grunnleggende prinsipper: behovsbasert produksjon, kompetente medarbeidere, eliminere sløsing og kontrollerte prosesser. Prinsippene bak EBS er forankret i Elkems kjerneverdier og fungerer som en rettesnor for refleksjon og handling.

De fire grunnleggende EBS-prinsippene

Behovsbasert produksjon
setter kunden, både internt og eksternt, i fokus. Dette prinsippet fastslår at alle i organisasjonen – helt ned til den enkelte – er nært knyttet sammen som interne kunder og leverandører. Resultatene vi produserer, skal alltid imøtekomme kundens behov. Den ideelle kunde–leverandør-relasjonen kjennetegnes av høy sikkerhet, null feil, umiddelbar respons, én til én og lavest mulige kostnader.

Kompetente medarbeidere
speiler vår overbevisning om at hver eneste suksess kan tilskrives minst 70 % menneskelig innsats, mens bare 30 % kan tilskrives det bakenforliggende systemet. Det er de som gjør jobben som er ekspertene og det er de som kobler sammen systemene som er drivkraften i verdikjeden. De ansattes kompetanse og deres kunnskap og erfaring utgjør en ressurs som Elkem søker å frigjøre gjennom økt teamorganisering og utviklingen av en systematisk arbeidsform som gir alle medarbeiderne muligheten til å bidra til, blant annet, problemløsning og kontinuerlig forbedring.

Eliminere sløsing
representerer vår streben etter perfeksjon. Dette prinsippet handler om medarbeidernes kontinuerlige medvirkning til forenkling og forbedring. Sløsing omfatter alle unødvendige kostnader og all unødvendig bruk av ressurser i prosessen med å produsere varer og tjenester. Sløsing er ofte innebygd i systemene i en tradisjonelt organisert verdikjede, og det er ikke alltid enkelt å oppdage. Med hensyn til sløsing finnes det tre hovedsynder: i) overbelastning, ii) ubalanse og iii) ikke-verdiskapende arbeid. Sistnevnte deles i sin tur inn i åtte forskjellige sløsingskategorier: overproduksjon, unødvendig lagring, venting, unødvendig forflytting, overdreven transport, overprosessering, feilretting og uutnyttet kreativitet.

Kontrollerte prosesser
handler om stabilitet. For å oppfylle kundenes behov, har vi behov for forutsigbare og stabile prosesser for arbeidskraft, maskiner, materialer og metoder. Dette prinsippet retter fokuset mot prosessen. Det handler om å utvikle en felles forståelse av prosessen med alle innsatsfaktorer og kontrollparametere, ta avgjørelser basert på data og fakta og fjerne uønsket variasjon.