Elkems definisjon av bærekraft er å arbeide for å redusere de negative konsekvensene av våre aktiviteter på miljø og samfunn til et minimum, følge gjeldende lover og regelverk og samtidig bygge en økonomisk bærekraftig og respektert virksomhet. 

Elkem jobber systematisk med å opprettholde og forbedre en høy standard innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), energieffektivisering, effektiv ressursbruk og reduserte utslipp. Et sett med verktøy og prinsipper, inkludert Elkem Business System (EBS) og våre styringsdokumenter, hjelper oss å nå våre mål. Elkem bruker betydelige ressurser på forskning, både på banebrytende ny teknologi og innovasjoner som vil gjøre vår produksjon mer effektiv og bærekraftig.